logo
banner4a

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift; Enskild/Familj 175 kr/år.

Betalas till bankgiro 419-8123.

Ange namn, adress och eventuell e-postadress. Du kan även kontakta någon i styrelsen.

Vad får du för medlemsavgiften?

  • Tidskriften Järningen som utkommer med 3 nummer/år
  • Information om din hembygd genom deltagande i våra vandringar
  • Bildvisning
  • Tillgång till vårt stora arkiv

Här hittar ni oss: Liljestigen 17 i källaren. Vill ni komma och besöka oss i lokalen, ta kontakt med någon i styrelsen.