logo
banner4a

Åsgatan

I och med östra stambanans tillkomst 1862 skapades förutsättningen för ett samhälle vid Järna station. Och de första som etablerade sig byggde sina hus i järnvägens absoluta närhet. En första stadsplan upprättades av "Järnakungen", Carl-Johan Wadström i nära samarbete med Anne Madelaine Löven på Kallfors. Lövens på Kallfors var innehavare av all mark där Järna samhälle planerades. Tomternas storlek varierade något, men de var i medeltal 2 500 kvadratmeter och kostade 200 kronor.

Planen omfattade en handfull kvarter som begränsades av Järnvägen i norr, Södertäljevägen i söder, Sandtorpsvägen i öster och Storgatan i väster. Området tvärades av nuvarande Hagagatan och Tunavägen. När Järna anlades saknades gatunamn och alla fastigheter fick egna unika namn. Dessa ersattes på 1950-talet med nuvarande gatunamn och husnummer.

Åsgatan

Åsgatans östra sida vid slutet av 1920-talet

Storgatan och Åsgatan bebyggdes i stort sätt samtidigt, med början kring 1880. Storgatans ursprungliga bebyggelse är i dag utplånad och ersatt av en andra generationens hus. Utefter Åsgatan finns fortfarande huvuddelen av stationssamhällets bebyggelse kvar. Den branta backen som stupade ner mot stationen från Hagagatan kallades Hagbergsbacken och motsvarande backe i söder mot Södertäljevägen för Majorsbacken.

Här hittar du ett album där vi lagt upp fler bilder från Åsgatan!