logo
banner4a

Panorama över Järna 1927

Järnapanorama

Klicka för större bild, som det går att zooma i.

Fotografen, Karl Jansson från Rönninge, har klättrat upp i Överjärna kyrkas torn och riktat kameran mot nordost. Han fick ett par riktigt fina vyer över genomfartsgatan och torget. Det är högsommar, en varm dag och året är 1927. Huvudgatan kom under det tidiga 1950-talet att få namnet Storgatan och med tiden föll fastigheternas namn i glömska.

Närmast kyrkan syns Anneberg. Ett av de äldsta husen i samhället, uppfört av Wilhelm Roggen 1888. I den norra delen öppnade han bageri och några år senare 1901 lät han bygga till huset mot söder för att kunna starta en diversehandel. Men denna sommar är det Paul Eriksson som är handlare och så kommer det att vara ytterligare ett par år. Vi ser att det är en varm dag - fönstren står på vid gavel i övervåningen. Anneberg kom att få nr 17 vid Storgatan och affären blev Järna Livsmedel. 1936 öppnar Ervin Dumpe bageri i norra delen och kommer under många år att baka skorpor som blir vida berömda. Huset rivs sommaren 1969.

Invid Anneberg ligger Fridborg där Järna Gästgiveri har sin verksamhet. Markiserna är nedfällda för att ge gästerna lite svalkande skugga. Det är Emma Olsson, som flyttat från Pilkrog till samhället, som driver rörelsen och även har en droskbil till sitt förfogande. I Fridborg, som hade nr 15, öppnar tandläkare Birger Jacobson sin praktik 1935 och driver den till sin död 1974. Emma Olsson säljer fastigheten till tandläkare Jacobson, som formellt övertar fastigheten 1 oktober 1944. Fastigheten kommer att brännas ner den 14 april 1977 för att ge plats till bostäder i kvarteret Stenbocken. Emma Olsson ligger begravd på Ytterjärna kyrkogård.

Nästan helt dolt av grönska är nästa hus, Kristinelund, Storgatan 13, som byggdes i början av 1900-talet av en dam som arbetet som murarhantlangare, "mursmäcka", i Stockholm. Sedan ett par år tillbaka är telefonväxeln inrymd i huset och den verksamheten kommer att fortsätta fram till automatiseringen, som sker i början av 1950-talet. Från 1952 och fram till 1972 är detta Järnas kommunalkontor. Kristinelund rivs 1978. Snett till vänster bakom Kristinelund syns Lilla Fridhem som är gårdhus till Stora fridhem. Stora Fridhem är helt dolt av trädens lövade kronor men vi vet att det ligger där i korsningen Storgatan - Hagagtan. Lilla Fridhem ligger vid Hagagtan och kommer att brännas i början av november 1970.

I korsningen med nuvarande Hagagatan håller Hjalmar Svensson på och bygger en ny affär för sin rörelse Järna Handelsträdgård. Huset kommer att kallas Nya Olivehäll och Hjalmar Svensson kommer 15 år senare att sälja huset till Järna konsumtionsförening. Olivehäll, det ursprungliga kan anas något till höger om nybygget, vid Hagagtan. Gamla Olivehäll försvinner 1954 då Konsum moderniserar till snabbköp och bygger till en stor lagerbyggnad. Olivehäll kommer att rivas 13 september 1988.

Nästan så långt norr ut som kameran når syns Vårgård. Det kommer att jämnas med marken 1 juni 1982. Men denna sommar har Elin Eriksson Café Flora i huset. Och här finns också kontor för Öknebo Härads Sparbank. En verksamhet som sköts av den för alla äldre Järnabor bekanta småskolelärarinnan Ester Andersson. I Vårgård kommer Lindman att öppna cykelverkstad, Nydén manufaktur och Järna Handelsträdgård flyttar hit 1943. Vårgård hade adressen Storgatan 7.

Granne mot norr är Sättra där Wengelin har sin diversehandel. Sättra är en av samhällets äldsta byggnader och har funnits i nästan 30 år då Karl Janson gästade kyrktornet. Huset hade nr 5 och kommer att rivas 6 november 1971.

På torget, som dominerar fotografens blick, syns en gångstig som l eder in från sydöstra hörnet av gräsytan. Den tangerar spruthuset som skymtar med en vit knutbräda i den djupa grönskan. I spruthuset finns brandredskapen i beredskap om eldsvåda utbryter. Ända in på 1940-talet kommer spruthuset att stå kvar på torget.

Och på torgets norra sida, i Järnas verkliga paradläge, finns fastigheten Haga. Det byggdes redan på 1880-talet som affär till "Skåp Anders" - handlaren Olof Andersson. NU är det Sörmlandsbanken som äger huset sedan 1916. Haga kommer att ge namn till gatan när gatunamn införs av Järna kommun i början av 1950-talet. Men inte ens ett vackert hus i samhällets bästa läge kommer att få vara i fred. Fastigheten kommer att rivas under vintern 1963.

Om vi vrider blicken tillbaka kan vi börja om i Åsgatans södra del till nr 22. Här syn baksidan av Åsa som kommer att bli prästbostad och Överjärna församlings pastorsexpedition. Åsa kommer att få ett långt liv och finns kvar i gott skick mer än 80 år framåt i tiden.

På Åsgatans östra sida sticker Hildegård upp i grönskan. Huset ligger på Åsgatan 23 och byggdes ungefär 15 år tidigare, 1911. Nu 80-år senare är det fortfarande välhållet och ett av Järnas vackraste hus.

Stigbo, granne till Åsa på Åsgatans västra sida med nr 18 byggdes 1902 och ägs av änkan Agnes Mellin. Om två år flyttar stationsinspektör Hammarsköld in. Stigbo kommer att brännas i december 1968.

På samma sida i korsningen mot nuvarande Hagagatan syns taket av Solbacken. Ett av de gamla husen i samhället, byggt 1893. Solbacken kommer att rivas i maj 1973.

På krönet av Åsgatan syns Högsta, ett väl valt namn till denna fastighet. Invid Högsta syns en av Järnas transformatorstationer. Transformatorbyggnaden är ett modernt inslag i 1800-talsbebyggelsen och den byggdes 1918 då samhället fick elektriskt ljus. Men även det som är modernt denna varma högsommardag 1927 kommer att bli uttjänt, omodernt och rivas. Det kommer att ske 1969.

Karl Jansson uppe i kyrktornet har bra kamerautrustning. Objektivet ger full skärpa ända ner mot stationen. I Hagbergsbacken där nere syns taket av Högvalla på Åsgatan 7.

Även husen på norra sidan om Järnvägen är tydliga. Skoghäll, Gillberga och Oskarsberg är lätta att urskilja. I bakgrunden anas Logsjöns vattenspegel som ett ljust stråk i storskogen denna granna dag i lilla lugna Järna sommaren 1927.