logo
banner4a

Skräddartorpskärret

Skräddartorpskärret är Stockholms läns förnämsta slåtteräng och en av de finaste på fastlandet. Artrikedomen är stor och antalet rara arter är mycket hög. Honungsblomstren finns i tusental och det är helt omöjligt att inte trampa på ett och annat vid besök.

Majviva

Majviva

Tidigt på sensommaren lyser kärret i rosa och gult. Majvivorna har här en av länets största populationer och blomningen tar nästan andan ur besökaren. Kabbelekorna står tätt på de fuktiga ytorna och i de torrare partierna trängs gullvivorna.

Ängsnyckel

Ängsnyckel

I sommarens orkidéprakt ingår massor av ängsnycklar och mattor av kärrknipprot. Fåtaligare är nattviolerna och jungfru Marie nycklar. I sumpskogen syost om kärret finns den mystiska blekt gulbruna nästroten, som bra år växer i stora bestånd. Och den som tar en tur i den närliggande skogen kan hitta enstaka skogsknipprot, gott om röd skogslilja och mängder av knärot. I moränbacken väster om kärret växer rikligt med murgröna.

Honungsblomster

Honungsblomster

Samtidigt med ängsnycklarna och kärrspirorna blommar gräsullen och kärret blir helt försilvrat.

Gräsull

Gräsull

Slåtterblomma

Slåtterblomma

Alla rara växter är inte spektakulära. Slåtterblommans vita stjärnor missar nog många besökare och att leta rätt på det lilla sällsynta halvgräset hårstarr tar en stund.

Hårstarr

Hårstarr