logo
banner4a

Lingarundan

Lingakarta

Lingarundan är en ungefär sju kilometer lång promenad i Järnabygden. Den går i lätt terräng och följer små vägar och stigar. Landskapet är öppet och präglas av åkrar och hagar. På många ställen är utblickarna vida över Järnabygden. Området är gammal havsbotten i det forna Moragarnet och på den lägsta punkten passerar du 140 meter under dess vattenyta.

Vandringen går genom flera av traktens större gårdar. Linga och Ene tillhör de äldsta bosättningarna i bygden och här ligger också de största fornminnesområdena.

De öppna fälten lockar flyttande fåglar och där brukar stora flockar samlas vår och höst. Dessa i sin tur lockar rovfåglar och promenaderna kan ge många roliga iakttagelser. Lärk- och stenfalk tillhör de mindre vanliga jägarna. Åsvakulle med många gamla och döda träd lockar hackspettar och alla Mellansveriges arter har observerats där. Från åravinen i samma område har kornknarr noterats. Vinterhämpling och svart kråka hör också till de ovanligare gästerna.

I Enekullarnas torrbackar växer flera för bygden ovanliga växter. Förekomsten av fältsippa är en av de nordligaste i landet.

z_fold_2

Hembygdsföreningen har tagit fram en vandringsguide med karta och beskrivande text över Lingarundan. Kartan visar Lingarundans sträckning och 14 intressanta platser längs vägen beskrivs i korta ordalag.

Högerklicka på bilden och välj "Spara länk som..." så laddas guiden ner som en PDF som du själv kan skriva ut.

Guiden har två sidor och är tänkt att skrivas ut dubbelsidigt, för att därefter vikas i tre delar. Det går naturligtvis bra att skriva ut sidorna en i taget och vända papperet manuellt i skrivaren.