logo
banner4a

Järna gruvor

Järna gruvor ligger i Stockholms län, Vårdinge, Över- och Ytterjärna socknar inom Södertälje kommun. Gruvfältets längd är ungefär fem kilometer och sträcker sig i riktning ostnordost - västsydväst. Verksamheten har bedrivits på ungefär 30 utmål och totalt finns omkring 200 gruvhål.

Gruvkarta 1854

Gruvkarta från 1854

Under 300 år bedrevs brytning vid Järna gruvor. Äldsta belägget för malmbrytning i Järnatrakten är från år 1663. Under 1700-talet drevs gruvorna av Jesper Eliesson vid Ehrendals bruk i Frustuna socken.

Den mest intensiva perioden för gruvdrift i Järnabygden var 1829 till 1861. Under denna tid drevs många gruvor och malmen transporterades till bl.a. Stavsjö och Finspångs bruk. När driften var som störst var närmare 100 personer sysselsatta med malmhanteringen på Järnafältet. Under denna storhetstid var Stora Vattengruvan den mest betydande och den drevs i dornläge till ett djup av 107 meter. Det gamla kruthuset, byggt i sten, finns fortfarande kvar.

Från 1910-talets gruvbrytning finns några bilder som visar driften vid Järna gruvor.

Hedvigsgruvan

Hedvigsgruvan 1913

Rehnbergs Ex Libris

Rehnbergs Ex Libris.

Fler kartor och bilder finns i arkivet!

Att läsa om Järna gruvor:

Folklivsforskaren Hans Rehnberg samlade från olika arkiv ett stort antal excerpter med anknytning till gruvorna. Dessa har sammanställts av Järna Hembygdsförening till en historik "Järna Gruvor, bergsbruk i 300 år".

Två år i rad, 1985 och 1986, gjordes försök att länspumpa Vattgruvan och i september 1986 var gruvhålet tömt på vatten. Vid detta tillfälle sammanställdes ett häfte, där gruvornas historia och arbetet med tömningen presenteras. (Ridby, Rolf & Gelotte, Göran (red.), Vatt-grufvan: liten historik, [Wattgrufvans vänner], [Järna], 1989)

Hembygdsföreningen har också gett ut en vandringsguide för gruvområdet. Guiden kan laddas ner och skrivas ut och tas med på utfärden.

Många gruvor ligger i anslutning till Vattgruvsmossens naturreservat i ett 5 km långt område. Sörmlandsleden, etapp 11 och 12, passerar Järna gruvor. Informationstavla finns vid Vattgruvan.

Några länkar till externa sidor:

Vattgruvmossens naturreservat

Sörmlandsleden