logo
banner4a
Järningen

Järningen, medlemsblad för Järna Hembygdsförening

Äntligen ett medlemsblad är den första rubriken i det första numret av Järningen från 1986. Järna Hembygdsförening hade då existerat i tio år och behovet av ett medlemsblad diskuterades till och från på föreningens styrelsemöten. Under 1985 presenterades ett antal förslag på utformning och till slut kunde styrelsen enas om namnet Järningen och det utseende som medlemsbladet haft sedan dess. Utgivningen har varit tre nummer om året och en årgång omfattar mellan 50 och 60 sidor med information och bygdehistoria. De sex första årgångarna framställdes med manuell "klipp o klistra teknik" med lös text och lösa bilder. Från och med årgång sju sattes texten elektroniskt och ytterligare några år senare var hela processen från manus till färdigt tryck digitaliserad.

Kopiorna av Järningen är lagrade i formatet PDF. Klicka dig vidare till den årgång och det nummer du vill läsa, eller ladda ner.

Observera att årgångar yngre än 5 år inte finns tillgängliga i det digitala arkivet på hemsidan.

86-90 91-65 96-00 01-05 06-10 11-15 11-15